Порядок ліквідації ТСЖ

Відповідно до Житлового Кодексу (ЖК) Російської Федерації власники приміщень у багатоквартирному будинку мають право змінити спосіб управління спорудою, реалізуючи норму закону про самоврядування.

Експлуатацію будинку може вести:

 • керуюча компанія, якій власники делегували такі повноваження;
 • орган управління, сформований власниками.

За законом таке формування називають товариство власників житла (ТСЖ).

Функціонування ТСЖ – найбільш демократична форма ведення загального господарства, але при цьому, вимагає відповідальності.

При виникненні конфліктних ситуацій всередині ТСЖ, зареєстрованого в якості юридичної особи, часто перед власниками стоїть питання про його ліквідацію та передачу управління третій стороні.

Законодавство

Порядок ліквідації товариства власників приміщень у багатоквартирному будинку здійснюється на підставі Цивільного (ЦК) та Житлового Кодексів.

Існує два види припинення діяльності юридичної особи:

 • добровільна;
 • примусова.

Кожен варіант, при якому відбувається ліквідація ТСЖ, повинен відповідати нормам законодавства.

Підстави

Добровільне припинення господарської діяльності здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає загальні збори власників житлового об'єкта.

Рішення приймається на підставі статті 145 ЖК РФ, при цьому кількість голосів повинна перевищувати 50% від загального числа власників приміщень у багатоквартирному будинку.

Керуючись нормами статті 61 ЦК Російської Федерації, юридична особа ліквідують у наступних випадках:

 • за рішенням засновників;
 • при закінченні строку, на який реєструвалось підприємство;
 • при реалізації мети, для якої створювалося;
 • за рішенням судових органів (створено з порушеннями, не має дозволів або ліцензій, неодноразово порушує чинне законодавство та інші).

ТСЖ ліквідують у зв'язку з невиконанням завдань, які були перед ним поставлені при реєстрації, а саме:

 • не забезпечено належний санітарний, технічний і експлуатаційний стан спільного майна;
 • відсутнє стабільне фінансування (не надходять внески на утримання будинку);
 • не дотримуються права власників, які не увійшли до складу ТСЖ (скарги в Жилинспекции не дають результату).

Припинення діяльності юридичної особи не звільняє його власників від виконання зобов'язань перед третіми особами.

Ліквідація ТСЖ

В залежності від причин, за яким відбувається процес ліквідації, настають правові умови, які зобов'язують засновників виконати встановлені законодавством дії.

Ініціаторами можуть бути:

 • частина власників приміщень у багатоквартирному будинку;
 • суд;
 • інші уповноважені органи.

За рішенням власників

Як і будь-яка юридична особа, ТСЖ може бути ліквідоване за рішенням засновників. Порядок прийняття визначений статутом, установчим договором і не може суперечити нормам цивільного законодавства.

Для ініціації процесу призначається позачергові збори власників, на порядок денний якого виноситься питання про ліквідацію підприємства і створення ліквідаційної комісії.

Результатом прийнятих декларацій, є протокол зборів.

Зміст документа має відображати:

 • склад комісії;
 • термін її повноважень.

Після прийняття рішення необхідно повідомити податкову службу та реєстраційний орган. Термін подачі документів не може перевищувати 3-х днів.

Загальними зборами

Процедура ліквідації може статися на чергових загальних зборах засновників:

 1. Ініціатор повинен внести питання на голосування і обгрунтувати таку вимогу.
 2. Рішення приймається голосуванням.
 3. Якщо в статуті товариства не визначено інше, то ліквідація можлива при наявності більше 50% голосів учасників підприємства.

Подальші дії передбачають оформлення протоколу, призначення комісії, повідомлення державних відомств.

Термін роботи ліквідаційної комісії обмежений 60 днів. У цей період кредитори мають право пред'явити вимоги по стягненню боргу.

Оплата боргів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Протокол (зразок)

Стандартний документ, що відображає рішення засновників про ліквідацію підприємства, містить:

 • вид зборів;
 • ініціатора;
 • форму проведення голосування;
 • кількість присутніх (вказується площа, що належить їм на правах власності);
 • наявність кворуму;
 • порядок денний;
 • короткий опис ходу зборів;
 • прийняте рішення;
 • підпис голови та секретаря.

Тут можна завантажити зразок протоколу загальних зборів про ліквідацію ТСЖ.

З боргами

Ліквідація ТСЖ з боргами перед третіми особами здійснюється на загальних підставах:

 • кредитори можуть пред'явити свої вимоги ліквідаційної комісії або звернеться до суду;
 • термін пред'явлення претензій не може перевищувати 60 днів з моменту публікації інформації про ліквідацію підприємства.

Порядок погашення боргів визначений законом.

Можлива спадкоємність боргів новим підприємством, яке здійснюватиме експлуатацію будівлі.

образец устава тсж Зразок статуту ТСЖ допоможе скласти документ грамотно.

Куди скаржитися на ТСЖ? Дізнайтеся тут.

Ревізійна комісія

Орган, який контролює діяльність ТСЖ, називають ревізійною комісією. До її повноважень належить контроль фінансової та господарської дисципліни на основі бухгалтерської звітності.

Комісія формується зборами засновників на строк, що не перевищує 2-х років.

Орган колегіальний і має право здійснювати періодичні перевірки в межах повноважень визначених статутом та чинним законодавством.

До основних функцій відносяться:

 • перевірка інвентаризації майна і фінансової діяльності;
 • юридична оцінка договорів з контрагентами;
 • контроль бухгалтерської дисципліни;
 • перевірка податкової звітності, дотримання порядку і строків сплати бюджетних платежів;
 • контроль правомочності рішень, прийнятих керівниками;
 • формування рекомендацій по усуненню порушень і поліпшення якості роботи.

Кожна дія комісії фіксується відповідним актом.

За рішенням суду

Примусова ліквідація юридичної особи, включаючи ТСЖ можлива виключно за поданням судових органів.

Причинами є:

 • неодноразові та грубі порушення чинного законодавства;
 • підприємство не виконує або неналежним чином обов'язки, покладені на нього статутом та нормами утримання багатоквартирних будинків;
 • платежі членами ТСЖ не здійснюються.

Ініціатори, подають позовну заяву, зобов'язані всі факти довести в суді. Одним з нормативів доказової бази вважається незворотність виявлених порушень.

Позовну заяву

Заяву про ліквідацію має право подати будь-яка зацікавлена особа або група громадян.

В документі необхідно обґрунтувати причину і вказати фактичні підстави, до яких можна віднести:

 • виявлено порушення чинного законодавства при реєстрації ТСЖ;
 • виявлені порушення в роботі ТСЖ мають непереборний характер;
 • установчі документи, складені з порушенням норм закону та інші.

Кожне питання, викладений вище повинен пройти процедуру досудового врегулювання.

Тут можна завантажити зразок позовної заяви про ліквідацію ТСЖ.

Порядок ліквідації ідентичний загальним, ініційованого за рішенням власників, але ліквідаційну комісію призначає суд.

Тут представлена судова практика з питання ліквідації ТСЖ.

Покрокова інструкція

Порядок процесу ліквідації полягає в первісному етапі, передбачає:

 1. Створення ініціативної групи з числа власників.
 2. Вибір глави ініціаторів.
 3. Створення загального реєстру членів ТСЖ.
 4. Складання заяви, яку підписують всі особи, згодні з ініціативою.
 5. Подача заяви робочий орган ТСЖ, його керівнику або в суд.

Подальші дії уповноважених спрямовані на вирішення питання, як закрити ТСЖ.

Покрокова інструкція включає:

 • створення ліквідаційної комісії;
 • розрахунок з кредиторами;
 • повідомлення державних органів;
 • складання балансу.

Припинення управління будинком

Ліквідаційна комісія за результатами своєї роботи складає ліквідаційний баланс, який відображає всі фінансові показники та активи загального майна.

Публікація документа та його здача в податкові органи є підстава для скасування реєстрації юридичної особи.

Виключення з державного реєстру, є моментом припинення діяльності підприємства та управління багатоквартирним будинком.

Процес не може здійснюватися більш 2-х місяців.

Часті питання

Законодавча база в повному обсязі прописує порядок ліквідації ТСЖ, але в процесі виникає безліч нюансів, які гальмують процес.

Основні труднощі виникають на початковому етапі.

Голова відмовляється

Незалежно від думки керівника ТСЖ, збори власників може прийняти рішення про ліквідацію.

Якщо збори у встановленому порядку провести немає можливості, ініціативна група подає позовну заяву в суд:

 • рішенням суду призначається ліквідаційна комісія, яка має необхідні повноваження;
 • перешкоджання роботі органу тягне за собою відповідальність, передбачену Кодексом про Адміністративні правопорушення (Кпап).
отчет председателя тсж за годЗвіт голови ТСЖ за рік є обов'язковим.

Як організувати ОСББ в будинку? Читайте тут.

Цікавлять документи, необхідні для створення ТСЖ? Повний перелік представлений у цій статті.

Хто збирає борги?

Керуюча компанія є наступником ТСЖ за договором переуступки прав і відповідно має повноваження отримати борги ліквідованого юридичної особи.

На відео про ліквідацію товариства власників житла

Читай також: