Хто входить до складу ТСЖ?

Товариство власників житла — це юридична особа, яка належить до некомерційним.

Тобто головною метою його створення та існування є задоволення потреб його учасників в організації управління, експлуатації та утримання спільного майна багатоквартирного будинку.

Порядок створення

Порядок організації ТСЖ закріплений у Житловому кодексі.

Він включає в себе ряд послідовних етапів:

 1. Створення ініціативної групи.
 2. Складання статуту майбутнього ТСЖ.
 3. Повідомлення власників приміщень про місце та дату проведення загальних зборів.
 4. Загальні збори, на якому приймається рішення про створення ТСЖ і затверджується статут.
 5. Збір підписів на протоколі загальних зборів, зняття копії, засвідчення її нотаріусом.
 6. Підготовка двох екземплярів статуту за підписом голови.
 7. Подача документів на реєстрацію в податковий орган.
 8. Отримання свідоцтва про реєстрацію, виписки з ЕГРЮЛ.
 9. Відкриття банківського рахунку.

Тут можна завантажити зразок повідомлення власників про проведення зборів, зразок бюлетеня голосування, протокол загальних зборів власників.

Функції і обов'язки

Некомерційні організації, до яких належить і ТСЖ, не ставлять головною метою свого створення отримання грошового прибутку. Хоча в результаті господарської діяльністю вона може бути отримана.

ОСББ створюється для того, щоб задовольнити потреби його учасників в управлінні їх спільним майном. Точніше забезпечити його експлуатація, утримання та ремонт.

Для досягнення цієї мети ТСЖ виконує такі обов'язки, як:

 • укладення договорів з постачальниками комунальних послуг і підрядними організаціями;
 • підтримання загального майна в належному санітарному та технічному стані;
 • своєчасне проведення поточного і капітального ремонту;
 • збір платежів за надані послуги та членських внесків;
 • складання кошторисів доходів і витрат, затвердження їх загальними зборами;
 • ведення необхідної документації, включаючи фінансову і технічну;
 • виконання всіх зобов'язань за укладеними договорами і т. д.

Тут представлений зразок договору на обслуговування.

Склад ТСЖ

Оскільки ОСББ є юридичною особою, то головним документом, що встановлює його права і обов'язки є статут.

У ньому має бути передбачено створення органів управління, які і будуть здійснювати сам процес управління. Такі органи можуть бути одноособовими, так і колегіальними.

Одноосібним буде голова, а колегіальними – правління і загальні збори.

Тут представлений приблизний статут ТСЖ.

Правління

Правління — це виконавчий орган ТСЖ. Склад правління обирається з числа учасників на загальних зборах. А також звітує перед ним про свою діяльність.

Термін обрання правління встановлюється статутом, але не може перевищувати два роки (стаття 147 ЖК РФ).

Правління приймає рішення в межах своєї компетенції і фактично керує діяльністю юридичної особи.

До складу правління можуть входити не тільки власники квартир у будинку і учасники ТСЖ. Закон допускає прийняття в члени правління осіб, з якими був укладений договір на управління майном будинку. Як правило, це фахівці в галузі ЖКГ. Або ж ревізор.

Учасники

Учасниками ТСЖ можуть стати всі власники приміщень у багатоквартирному будинку. Це можуть бути власники квартир, а також нежитлових приміщень, наприклад, торгових чи іншого призначення.

Вступ в ТСЖ право, а не обов'язок. Тому рішення про прийняття участі в цій юридичній особі приймається добровільно.

При відкритті ТСЖ всі власники, які проголосували за це і підписали протокол загальних зборів, стають учасниками ТСЖ автоматично.

Всі інші, включаючи нових власників приміщень, можуть увійти до складу товариства і пізніше. Учасник сплачують членські внески і складають головний орган управління — загальні збори.

функции управляющего тсжФункції керуючого ТСЖ вказані в чинному законодавстві.

Яку несе відповідальність ТСЖ за невиконання своїх обов'язків? Дізнайтеся тут.

Скільки будинків може входити?

До складу ТСЖ може входити не один будинок.

Якщо кілька багатоквартирних будинків розташовані на межують один з одним ділянках, мають загальні інженерно-технічні комунікації та інші елементи інфраструктури, то вони можуть створити одне ТСЖ, що об'єднує всіх власників цих об'єктів.

Дане положення розповсюджується не тільки на міські багатоквартирні будинки. Створити товариство власників можна і в котеджних або дачних селищах.

Рішення приймаються на загальних зборах, причому за реєстрацію ТСЖ повинні висловитися всі власники таких будинків.

А ось створення декількох ТСЖ в межах одного будинку закон не допускає. Але передбачає можливість реорганізації ТСЖ, яка об'єднує кілька будинків, шляхом поділу.

Але повинен дотримуватися принцип: один будинок — одне ТСЖ.

Як вступити?

Вступ учасників в ТСЖ зазвичай відбувається на етапі його створення:

 • всі власники, які висловили таке бажання, стають учасниками нової юридичної особи;
 • надалі вони завжди можуть вийти зі складу ТСЖ;
 • всі учасники заносяться до спеціального реєстру, ведення якого є обов'язком ТСЖ.

Що ж стосується бажаючих вступити в ОСББ вже після його реєстрації, то вони можуть це зробити.

Для цього потрібно подати заяву, яка буде розглянуто на загальних зборах. Якщо більше половини учасників висловиться "за", то в реєстр буде внесено новий член ТСЖ.

Необхідні документи

Стати учасником ТСЖ може тільки власник приміщення в будинку. Отже, до заяви необхідно додати документи, що підтверджують це право.

До них відносяться:

 1. Свідоцтво про реєстрацію права власності в Росреестре.
 2. Виписка з ЕГРП.
 3. Документ, що підтверджує перехід права (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину і т. д.)

Заява

Жодних суворих вимог до заяви закон не пред'являє. Хіба що до формі, вона повинна бути тільки письмовій.

Зі змісту документа повинно бути зрозуміло, хто і на якій підставі просить прийняти його в число учасників ТСЖ.

Тобто потрібно включити наступну інформацію:

 • найменування ТСЖ;
 • дані заявника;
 • адреса приміщення;
 • підстави для прийняття в ТСЖ.

Тут представлений зразок заяви про вступ до ОСББ.

Як вийти?

Для того, щоб одному з учасників вийти зі складу ТСЖ, достатньо заяви. Закон встановлює свободу волі, як у прийнятті рішення про членство в ТСЖ, так і про вихід з нього.

Тому ніхто не може встановлювати будь-які перешкоди або нав'язувати додаткові послуги тим, хто бажає покинути число учасників.

Заява пишеться на ім'я голови, який і виробляє всі необхідні формальності. Рішення або ухвали загальних зборів не потрібно.

Тут можна завантажити зразок заяви про вихід з ТСЖ.

Надалі ніщо не заважає власнику приміщення знову вступити в склад ТСЖ. Але порядок вступу буде більш складним.

сфера деятельности тсжСфера діяльності ТСЖ полягає в управлінні і обслуговуванні багатоквартирного будинку.

Як створити ОСББ у багатоквартирному будинку? Покрокова інструкція тут.

Список документів для створення ТСЖ? Докладний перелік цієї статті.

Вийти зі складу ТСЖ може і один з вхідних в нього будинків. Для цього проводиться реорганізація у вигляді поділу.

Замість одного товариства, що об'єднує власників двох і більше багатоквартирних будинків, будуть створені декілька. А от існування двох ТСЖ в одному домі закон не допускає.

На відео про склад товариства та обов'язки його членів

Читай також: